NR. 1 / 20 mai 2002

P r i o r i t a t e a
naţională

Organ al Partudului Cadrelor Didactice , emanaţie a Mişcării Slujitorilor Şcolii Româneş:ti (M.S.S.R.)
FONDATOR : Camelian Propinaţiu

"Teodosie, educaţia e o prioritate naţională !..."
(Neagoe Basarab)


Ş T I R I :

SARCINILE
care le revin slujitorilor şcolii (bibliotecari, librari, inspectori, directori, secretare, editori, metodişti, cadre didactice, părinţi, sponsori, contabili, cercetători, universitari, preoţi, gardieni, filozofi, primari, laboranţi, femei de serviciu, oameni de artă şi cultură, jandarmi, pensionari, publicişti, psihologi,instalatori, pediatri, paznici, logopezi...) în etapa actuală până la numărul viitor :


1)să se preocupe ca să nu mai avem atâţia repetenţi în rândurile elevilor
2)să ajute copilaşii fără stăpân
3)să evite generalizarea abandonului şcolar
4)să verifice dacă părinţii asigură tineretului studios o alimentaţie raţională şi echilibrată.
Vremea :
termometrele vor fi nefavorabile îngheţării anului şcolar, modificându-se conducerea Institutului.

Bancul momentului :
Profa mai sta la o vitrină, care a evaluat-o dându-i doar Insuficient !COMENTARII

Inversiunea valorilor

Inversiunea valorilor
La noi, un Partid al Cadrelor Didactice (P.C.D.) nu se poate realiza ca organizaţie politică viabilă deoarece ele sunt dezfuzionate, împărţite pe diferite specialităţi, rămânând doar ca fiecare la locul lui de muncă din şcoli să se comporte ca un membru activ.
Ca forţă, o asemenea grupare ar fi însă ceva de speriat, căci ar semăna cu un partid de cadre, conţinând câteva sute de mii, aproape o juma de milion de specialişti, care împreună cu familiile dumnealor ar cumula cam două milioane de cetăţeni, fără a mai număra şi persoanele implicate întrucât PCD este o emanaţie a Mişcării Slujitorilor Şcolii Româneşti. Ceea ce ar rezulta din acest calcul, foarte pesimist dealtfel, fiind o replică dură la Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, adică un factor electoral cu eternă reprezentare parlamentară, pe care ar deposeda-o de politica de basculă între cele două mari tabere politice de la noi, feseniştii şi opoziţia.
Ce este o politică de basculă ? E ca pe un balansoar cu trei persoane. Adică într-un parlament cu două partide mari şi unul mic, ăla micu, ameninţând cu inversiunea valorilor, îşi poate negocia cu obrăznicie, la şantaj, cui dă voturile, asigurându-i partenerului de coaliţie majoritatea, guvernul, prefecturile, întreg aparatul birocratic al satatului, ca şi toate beneficiile uzufructuoase.
La fel ar putea şi PCD să realizeze prin analogie o politică de basculă între marile puteri ale partidelor noastre, asigurând, ori de câte ori vrea conducerea lui, inversiunea valorilor şi schimbarea majorităţii, ca şi a guvernului, realizându-şi astfel cu mai multă promptitudine şi consideraţie revendicările salariale.

NR. 1 / 20 mai 2002, Camelian Propinaţiu


INIŢIATIVE

Să facemu un congres !

Sa facemu un congres!
În ziulica de azi, când Occidentul îşi confirmă asumarea din 10 decembrie 1999 a răspunderii de a civiliza Estul, inclusiv România, a venit momentul ca să ne detaşăm de această componentă economică a realităţii reale care este CIVILIZAŢIA şi să ne preocupăm doar de sporirea CULTURII noastre. Bunăstarea ei lasă de dorit, iar societatea este departe de a conştientiza perspectiva ca în anul 2222 un copil român să nu aibă motive prea serioase de a mai învăţa limba noastră.
La mai bine de 12 ani de la eliberarea de sub jugul comunist, noi constatăm cu invidie că România interbelică se conducea după principiul goethean că “personalitatea este binele suprem” şi că în ziulica de azi colcăind de vipuri recenzăm mult mai puţine personalităţi şi nici pe acestea nu le mediatizăm, încât cine vrea să primească o educaţie solidă duce lipsă de modele vii.
Iată de ce se impune cu acuitate ca să organizăm un Congres al Intelectualităţii Româneşti, la care uniunile de creaţie, universitarii, preoţimea, ziariştii, cadrele didactice preuniversitare, studenţimea, editorii, librarii, bibliotecarii şi cercetătorii ar avea o nesfârşită listă de revendicări şi de sugestii pentru "apărarea identităţii româneşti în globalizarea ce ne va asimila".
Cu cât mai curând, cu atât mai bine, fiindcă deja e cam târziu, iar România interbelică n-a trăit decât 22 de ani.


NR. 1 / 20 Mai 2002, Dudu Strachinaru

Top Camelian Propinatiu Dudu Strachinaru Linkuri Scoala Europeana ARHIVA
Click for Bucharest, Romania ForecastBucuresti

[ Fondat 10 Mai 1600 ]