NR. 10 / 21 iulie 2002

P r i o r i t a t e a
naţională

Organ al Partidului Cadrelor Didactice , emanaţie a Mişcării Slujitorilor Şcolii Româneş:ti (M.S.S.R.)
FONDATOR : Camelian Propinaţiu

"Teodosie, educaţia e o prioritate naţională !..."
(Neagoe Basarab)


Ş T I R I :

SARCINILE
care le revin slujitorilor şcolii (bibliotecari, librari, inspectori, directori, secretare, editori, metodişti, cadre didactice, părinţi, sponsori, contabili, formatori naţionali, cercetători, universitari, preoţi, gardieni naţionali, filozofi, primari, laboranţi, femei de serviciu, oameni de artă şi cultură, jandarmi, evaluatori naţionali, pensionari, miniştri, publicişti, psihologi, instalatori, pediatri, paznici, logopezi...) în etapa actuală până la numărul viitor :


1) Să-şi planifice din cheltuielile pe luna august o austeritate bine chibzuită de o aşa manieră încât să nu se întâmple neplăcerea ca în luna septembrie să ajungi să te îndatorezi pentru cheltuielile alimentare de reproducerea forţei tale de muncă, arătând atât părinţilor cât şi preotului şi primarului la reluarea cursurilor o uitătură necorespunzătoare, în joc fiind însăşi primirea triumfală elevilor.
2) Să se preocupe din vreme în vederea stabilirii, în absenţa unei didactici larg accesibile a pregătirii discipolului capabil de performanţe cum să le valorifice, a celor mai potrivite metode de depistare-identificare a acestuia din marea gloată şi de motivare a dumnealui să trudească din greu pentru binele său, binele şcolii, binele familiei şi binele ţării chiar sau în primul rând.

Dudu Strachinaru
Camelian Propinatiu
Linkuri Scoala Europeana
ARHIVA
Ziarul Poporului
Liceanul Neascultator
România Culturală /ITC
Project Gutenberg /E-Books
Artă online /Olga's Gallery
Classical Musical Archives
Muzeele Lumii /online

Please send email to propinatiu@home.ro
if you have any slogans for this review.

Eveniment la numeroase televiziuni:
Se apropie Ziua Imnului Naţional (29 iulie), care din punct de vedere al mobilizării elevilor cade ceva mai bine decât Ziua Drapelului Naţional (26 iunie), coincidentă cu o perioadă de maxim suspans generat de interesul vital spre rezultatele unor examene de care depinde unde va ajunge fiecare să-şi continue studiile şi chiar ce profesiune va îmbrăţoşa.


CRONICA OPTIMISTĂ

Spirala vicioasă

Spirala vicioasa

Bine este o anume ostilitate faţă de corpul didactic, revelată de televiziuni şi de presă cu ocazia examenelor terminale, să nu fie luată prea în tragic.
Aşa cum a arătat întreaga traiectorie a filozofiei ca principală ştiinţă a înţelepciunii, adevărul e ca un catarg pe care fâlfâie lozinca la modă, iar noi ne învârtim în jurul lui, descriind un drum în perfectă formă de spirală, care ne permite să-l privim din când în când în mereu cu totul alt context.
De aceea, şi reformele curriculare noi sau vechi nu pot elimina principiul baterii pasului pe loc în sensul că la diferite vârste se predau, în fond, cam aceleaşi cunoştinţe, numai că adăugând câte o nouă dificultate pe măsură ce şcolarului i se dezvoltă intelectul, raţiunea şi capacitatea de a memora.
Toate ca toate numai nu cumva să se întâmple ca o atitudine spiralată să devină un invariant comportamental şi al societăţii ca un tot unitar în relaţia binară cu sistemul ei educaţional.
Pe baza următorului mecanism vicios : din considerente ţinând de formarea unei clase exploatatoare, capabile nu numai să-şi asigure propriul ei lux ci să mai dea şi la alţii loc de muncă, societatea nu mai poate asigura, VREMELNIC, salarii pe săturate profesorilor, cercetătorilor şi artiştilor.
Urmarea e că, pe scurta durată a perioadei de tranziţie, o parte a intelectualităţii potenţiale tinere nu mai vrea să se angajeze în învăţământ, iar altă parte pleacă din Sistem, îndreptându-se spre locuri de muncă mai bănoase. Din această cauză, rezultatele Sistemului lasă o vreme de dorit şi, fireşte, ostilitatea societăţii faţă de slujitorii şcolii se amplifică, salarizându-i după performanţele elevilor, rezultatul fiind un nou val de emigrări din Sistem sau de ezitări ale tineretului de calitate de a mai intra în el, ceea ce atrage noi critici ale mass mediei şi tot aşa, spirala vicioasă ţi se pare că se reiterează în aparenţă la nesfârşit, dar nu va mai dura mult până la împlinirea aspiraţiilor într-un context european lărgit.

NR. 10 / 21 iulie 2002, Camelian Propinaţiu


STUDIU DE CAZ

Care pe care

Care pe care
Sunt uneori momente când este greu să te hotărăşti cu cine votezi când e de ales între numai două gradaţii de merit care pe care să fie propusă doar una.
De exemplu, într-o şcoală, doamna profesoară Floricică a reuşit prin consultaţii, meditaţii, cerc de matematică, gazetă, referate şi alte forme de pregătire suplimentară, să predea unor elevi de clasa a şasea matematica de-a şaptea şi începutul celei de-a opta, obţinând cu ei rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare, pe când doamna dirigintă Beşleagă, prin vizite la domiciliu, printr-o strânsă cooperare cu autoritatea tutelară de la primărie şi cu biserica, prin dialoguri individuale şi chiar dând din buzunarul propriu ca şi unele obiecte care nu-i mai trebuiau în familie, a reuşit să împiedice pe o elevă să nu se prostitueze cu nişte străini la camping, cum o îndemnau părinţii, iar pe un elev să nu fure o butelie şi nişte brânză de la o bătrână pensionară, aşa cum îl consilia anturajul periculos în care se complăcea.
Păcat că nu le-am putut premia pe amândouă aceste cadre didactice, deoarece numărul de gradaţii repartizat de propus de către mica noastră şcoală era de numai una !
(Se înţelege că am votat mai toţi pentru doamna Floricică, deoarece atitudinea doamnei dirigintă Beşleagă s-a socotit a se încadra în obligaţiile de muncă prevăzute în fişa postului.)

NR. 10 / 21 iulie 2002, Dudu Strachinaru

Top Camelian Propinatiu Dudu Strachinaru Linkuri Scoala Europeana ARHIVA
Click for Bucharest, Romania ForecastBucuresti

[ Fondat 10 Mai 1600 ]