NR. 11 / 28 iulie 2002

P r i o r i t a t e a
nationala

Organ al umorului pt. Partidul Cadrelor Didactice , emanatie a Miscarii Slujitorilor Şcolii Româneş:ti (M.S.S.R.)
FONDATOR : Camelian Propinatiu

"Teodosie, educatia e o prioritate natională !..."
(Neagoe Basarab)


Ş T I R I :

SARCINILE
care le revin slujitorilor şcolii (bibliotecari, librari, inspectori, directori, secretare, editori, metodişti, cadre didactice, părinţi, sponsori, contabili, formatori naţionali, cercetători, universitari, preoţi, gardieni naţionali, filozofi, primari, laboranţi, femei de serviciu, oameni de artă şi cultură, jandarmi, evaluatori naţionali, pensionari, miniştri, publicişti, psihologi, instalatori, pediatri, paznici, logopezi...) în etapa actuală până la numărul viitor :


1) Cadrele didactice implicate în distribuirea către elevii din clasele I-VIII a laptelui şi a cornului preambalate, prevăzute în Programul Lapte si corn pentru copii, să se intereseze din vreme dacă din punct de vedere al Sanepidului se integrează în această meserie sau trebuie periodic să-şi facă analize Wassermann asupra sângelui şi micro la plămâni, precum şi ce se mai solicită periodic să se facă în orice unitate de alimentatie publica
2) Cadrele interesate este de dorit să consulte lista liceelor particulare acreditate şi să se intereseze asupra convenabilităţii indicelui salariu / numărul de ore de muncă depusă.

Dudu Strachinaru
Camelian Propinatiu
Linkuri Scoala Europeana
ARHIVA
Ziarul Poporului
Liceanul Neascultator
România Culturală /ITC
Project Gutenberg /E-Books
Artă online /Olga's Gallery
Classical Musical Archives
Muzeele Lumii /online

Please send email to propinatiu@home.ro
if you have any slogans for this review.

Eveniment la Radio România Muzical
Transmisiile în direct de la Festivalul de la Bayreuth continuă la Radio România Muzical cu Siegfried (marţi) şi Amurgul zeilor (joi), sfârşindu-se vineri cu Maeştrii cântăreţi din Nurnberg.


BAROMETRU DE OPINIE

Subiecte mai usoare in 2003

Subiecte mai uşoare in 2003

Atât la examenele de capa, dacă până la urmă se vor da în 13-15 iunie 2003 şi nu se va accede direct în clasa a noua, urmând a se da capa fiecare elev la ce liceu sau grup şcolar e distribuit printr-o tehnologie complet computerizată, cât şi la examenele de baca din 4-14 iulie 2003, este de anticipat că subiectele vor fi sensibil mai uşoare, lejere chiar, decât cele din acest an.
Schimbare în bine pentru care generaţiile terminale, părinţii şi cadrele didactice implicate în pregătirea lor vor avea a-şi aduce prinosul şi prisosul de recunoştinţă televiziunilor şi periodicelor care au sensibilizat opinia publică şi autorităţile asupra obiceiului supraveghetorilor de a servi protocol şi de a slăbi vigilenţa pentru care sunt remuneraţi ca zilieri, închizând ochii la fraudarea probelor de către anumiţi concurenţi interesaţi a accede la specializări care îţi asigură cariere bănoase mai ales dacă ai şi părinţii tăi bănoşi.
Din frică de prejudiciile de imagine ce s-ar cauza Sistemului în cazul perpetuării unor neajunsuri, este de anticipat că organele de conducere vor instrui mai sever zecile de mii de supraveghetori şi corectori în ideea ca să nu mai servească protocol şi să nu mai admită ca din modul efectiv în care se rezolvă subiectele să mai apară anumite probleme.
Ceea ce ar putea atrage Sistemului, dacă exigenţa va fi exagerată, prejudicii catastrofale de imagine, până la solicitări tot în mass media a unor demisii.
Încât recomandabil este să se accepte pentru loterie numai subiecte accesibile tuturor categoriilor de elevi.

NR. 11 / 22 iulie 2002, Camelian Propinatiu


BILANTUL CONTABIL CONSOLIDAT

Micsorarea salariilor prin dialectica ajutoarelor

Micşorarea salariilor prin dialectica ajutoarelor
România încă nu a făcut în istoria omului ca Franţa, deci o politică de împiedicare a intelectualului român să aibă ce citi şi să citească gândindu-se doar la ce citeşte este inacceptabilă dacă subsalarizarea se încearcă a se justifica pe ce declară călătorii statului informaţi că mai e aşa de rău şi la alţii, mai europeni ca noi.
După cum, dacă te duci la actiuni metodice dintr-o comună-n alta sau dintr-un cartier în altul, ochii ţi se umplu până la refuz de numeroase hardughii cât câte o şcoală, în cerdacul cărora boier obez cu işlic cât o baniţă soarbe cahfeaua când nu-şi suge ciubucul contemplând cu mulţămire cât de harnici îi sunt argaţii, câinii şi arnăuţii. Ceea ce înseamnă că nu mai ţine nici să se susţină că subslarizarea e justificată prin faptul că nu e bănişori în puşculiţă şi că se mai există categorii mai defavorizate decât profii, cercetătorii şi artiştii, aş adăuga şi medicii, dar ei preferă să nu li se clarifice situaţia ca-n Occident.
Şi uite că, în ziulica de azi, după ce c-o duci mai rău ca-n Franţa şi parcă te sfidează ciocoii sau boierii, ai a te simţi în ultimul timp furat şi din solidaritate sociala !!!
Ceea ce va deveni încă o stăruitoare obsesie.
Să zicem că ţie-ţi dă trei milioane pe lună. Iar unui defavorizat, unde nu te încadrezi, i se plăteşte ca ajutoare iernatul şi i se dau alimente de baza ieftinite, încât venitul său lunar mediu e de aproape… trei milioane pe an !
Păi să nu te simţi mai defavorizat decât defavorizatul ?

NR. 11 / 22 iulie 2002, Dudu Strachinaru

Top Camelian Propinatiu Dudu Strachinaru Linkuri Scoala Europeana ARHIVA
Click for Bucharest, Romania ForecastBucuresti

[ Fondat 10 Mai 1600 ]