NR. 17 / 25 august 2002

P r i o r i t a t e a
nationala

Organ al umorului pt. Partidul Cadrelor Didactice , emanatie a Miscarii Slujitorilor Şcolii Româneş:ti (M.S.S.R.) ®
© FONDATOR : Camelian Propinatiu

"Teodosie, educatia e o prioritate natională !..."
(Neagoe Basarab)


TEORIE :
Cărturarii, cercetătorii, artiştii, dacă nu au plecat, atunci să îndure cu DEMNITATE nedreptăţile cărora au impresia că sunt victime deliberate ale unei politici Moarte intelectualilor. DEMNITATE înseamnă : a nu-ţi clătina credinţa în valorile spirituale când tembeliziunile fac… ce fac pe sufletele înghiţitorilor de publicitate iar politicienii manevrează ca o alternativă cultă să nu existe în proporţii de masă, îndeosebi pentru tineri, de preferat fiind un electorat fără memorie, incapabil de discernământ.
Iar criteriul credinţei tale este continuarea operei tale, cu DEMNITATE, chiar nespălat.
CE-AR MAI CITI (mama, tata, copiii, bunicii):
Erik von Kühnelt : Leftism Revisited : from de Sade and Marx to Hitler and Pol Pot / Washington, 1990
Harry Wu : Laogai : le goulag chinois / Paris, 1996
Harold Bloom : Canonul occidental
Gheorghe Postică, Nicolae Constantinescu : Căpriana. Repere istorico-arheologice / Chişinău, 1996
Dimitrie Cantemir : Istoria ieroglifică
Comentarii interesante : Un bibliotecar bombănind că nu întâmplător aniversându-se 12 ani de la un 13 iunie s-a emis hotărârea de guvern care pare a fi decis că Biblioteca Naţională a românilor va fi înghesuită prozaic cu alte instituţii în acelaşi local, după modelul apartamentului comun stalinist.DATA DE AZI :
Dudu Strachinaru
Camelian Propinatiu
Linkuri Scoala Europeana
ARHIVA
Ziarul Poporului
Liceanul Neascultator
România Culturală /ITC
Project Gutenberg /E-Books
Artă online /Olga's Gallery
Classical Musical Archives
Muzeele Lumii /online

Please send email to propinatiu@home.ro
if you have any slogans for this review.

Evenimente culturale :
E de anticipat că sâmbătă 31 august 2002 nici televiziunea de stat, nici canalele particulare, numite televiziuni deşi nu produc documentare ca BBC sau arte, nu vor evidenţia în fluxul ştirilor dacă s-a sărbătorit sau nu s-a sărbătorit Limba Noastră la Chişinău cu fastul pe care îl merită o limbă latină aproape două veacuri prigonită.
Luni 26 august, abia la unu noaptea (ora tâlharilor şi a prostituatelor după Ortega y Gasset), Memorialul Durerii, despre nişte români la New York.

ETERNA TRANZITIE

Care este Prioritatea Nationala?

Care este Prioritatea Naţională?

Regretatul poet şi editor Mircea Ciobanu observa la un ospăţ literar, prin decembrie 1985, mai mult s-audă Arthur Silvestri, un polemist uitat ce se luase de ăia de la Europa Liberă, cum că în România nu există decât un singur marxist, Ion Ianoşi, dar şi ăsta e numai aşa, de-al dracu !!!
La emisiunea culturală de sâmbătă a oficinei imperialismului, criticul Alexandru Călinescu a salutat apariţia unei cărţi la Editura Hasefer a respectatului cărturar Ion Ianoşi, mirându-se numai de o prea mare milă de Marx şi de marxişti ca Stalin.
Cum, totuşi, să nu-ţi fie milă de Marx ? Care n-a prevăzut, sărmanul, efectul Pol Pot al doctrinei dumisale despre dictatura analfabeţilor, dar a prevăzut altele !
Dzice el cu Engels în Manifestul, amu un veac juma :
“Nevoia unei desfaceri tot mai largi a produselor ei goneşte burghezia pe tot întinsul globului pământesc. Ea trebuie să se cuibărească pretutindeni, să se instaleze pretutindeni, să stabilească legături pretutindeni.
Burghezia a dat, prin exploatarea pieţei mondiale, un caracter cosmopolit producţiei şi consumului în toate ţările (…).
Burghezia, prin rapida perfecţionare a tuturor uneltelor de producţie, prin comunicaţiile infinit înlesnite, antrenează în civilizaţie toate naţiunile, până şi pe cele mai barbare. Preţurile ieftine ale mărfurilor ei sunt artileria grea, cu care doboară toate zidurile chinezeşti, cu care sileşte să capituleze chiar cea mai îndârjită ură a barbarilor faţă de străini. Ea sileşte toate naţiunile, să-şi însuşească modul de producţie al burgheziei dacă nu vor să piară ; ea le sileşte să introducă la ele însele aşa-zisa civilizaţie, adică să devină burgheze. Într-un cuvânt, ea îşi creează o lume după chipul şi asemănarea ei.”
Cu alte cuvinte, România a fost anunţată de Europa că începând de la 11 decembrie 1999 va fi civilizată cu forţa !
Aşadar, din punct de vedere marxist şi chiar ştiinţific, integrarea în NATO sau în uie nu e propriu-zis o prioritate naţională ! E o lozincă.
Prioritatea Naţională constă în cu totul altceva, în constrângerea suplimentară ca pe parcursul presărat cu cadavre de pensionari de eterna tranziţie randamentul intelectual al Neamului să fie măcar 20 % din cât o fost sub cei trei-patru Regi.

NR. 17 / 25 august 2002, Camelian Propinatiu


ALOCAREA RESURSELOR

Intelectualitatea moarta şi Piaţa Endependenţi

Intelectualitatea moarta si Piata Endependenti
Pe la începutul acestui august întunecat 2002 a putut penetra sumarul unor ştiri (am impresia că numai la radioul de stat), un anunţ despre un protest al bibliotecarilor, reieşind pentru neiniţiaţi că guvernul, ameninţat de un cutremur devastator şi neposedând pagere antiseismice, voieşte a da afară cărţile din Biblioteca Naţională dinspre Lipscani, ca să-şi mute birourile şi seifurile şi ventilatoarele de aer condiţionat !
Protestul bibliotecarilor a surprins pe cărturarii cu greutate în vacanţă, poate şi în afară, drept pentru care GDS a rotunjit la 7 august o masă cu nişte bibliotecari şefi şi cu nişte vipuri ca Mona Muscă (posibilă candidată la preşedenţie din partea PNL ?), Radu F. Alexandru (PNL), Mitică Bălăeţ (PRM), George Pruteanu (PSD), Nicolae Noica (PNŢCD), ajungându-se la concluzia previzibilă din start că, din raţionamente economice, este bine a nu se schimba destinaţia de Bibliotecă Naţională pentru ce construcţie a început Ceauşescu pe malul Dâmboviţei aproape de bigul Unirea.
Cine citeşte relatarea dezbaterii în revista 22, constată însă că recomandarea e mai mult o doleanţă a câtorva amatori de lectură decât o revendicare insistentă şi că argumentele guvernului sunt devastatoare : 1) în 170 de ani, intelectualitatea noastră “atât de grozavă cum se crede” nu a pus vreodată problema Bibliotecii Naţionale ; 2) cititorul împătimit deţine, în fond, Biblioteca Academiei, vizibilă de pe Bulevardul Dacia de către electorat ; 3) şi, în definitiv, viitorul nu e al cărţii de hârtie, ci al cărţii virtuale ! (ceea ce n-ar pretinde decât un local cât al cinematografului Înfrăţirea între popoare din Bucureştii Noi ai Festivalului Tineretului pentru Pace).
Soluţia cea mai probabilă fiind consensul ca Guvernul să se mute în localul de pe Dâmboviţa, după ce îl amenajează corespunzător, iar Biblioteca Naţională, al cărei sediu actual ca fostă Bursă va fi probabil pierdut în justiţie, să primească, după ce va fi consolidat antiseismic până în 2014, localul de unde dau ordonanţe în ziulica de azi guvernanţii, din Piaţa Victoriei, care în Anul Caragiale aflându-ne, iar obeliscul Ostaşului Sovietic dispărând, nu-şi mai justifică altă denumire decât Piaţa Endependenţi, de pupat înspre şi dinspre Herăstrău.

NR. 17 / 25 august 2002, Dudu Strachinaru

Top Camelian Propinatiu Dudu Strachinaru Linkuri Scoala Europeana ARHIVA
Click for Bucharest, Romania ForecastBucuresti

[ Fondat 10 Mai 1600 ]