NR. 4 / 9 iunie 2002

P r i o r i t a t e a
naţională

Organ al Partidului Cadrelor Didactice , emanaţie a Mişcării Slujitorilor Şcolii Româneş:ti (M.S.S.R.)
FONDATOR : Camelian Propinaţiu

"Teodosie, educaţia e o prioritate naţională !..."
(Neagoe Basarab)


Ş T I R I :

SARCINILE
care le revin slujitorilor şcolii (bibliotecari, librari, inspectori, directori, secretare, editori, metodişti, cadre didactice, părinţi, sponsori, contabili, cercetători, universitari, preoţi, gardieni, filozofi, primari, laboranţi, femei de serviciu, oameni de artă şi cultură, jandarmi, pensionari, publicişti, psihologi,instalatori, pediatri, paznici, logopezi...) în etapa actuală până la numărul viitor :


1) să achiziţioneze pentru premii cărţi dintre cele mai ieftine şi mai proaste încât elevul să-şi consolideze imprintingul datorat tembelizorului şi computerului, neexistând pericolul vreunui text revelatoriu care să atenueze această dependenţă
2) să se prelucreze cu clasele terminale fiabilitatea examenelor de capa şi de bac, evitându-se neînţelegerile privind unele probleme
3) mamele care se însărcinează cu diferite protocoale să ţină seama de perspectiva unei veri ploioase, reducând băuturile natural carbogazoase

Dudu Strachinaru
Camelian Propinatiu
Linkuri Scoala Europeana
ARHIVA
Ziarul Poporului
Liceanul Neascultator
România Culturală /ITC
Project Gutenberg /E-Books
Artă online /Olga's Gallery
Classical Musical Archives
Muzeele Lumii /online

Please send email to propinatiu@home.ro
if you have any slogans for this review.

Evenimente Culturale :

Se mai găseşte în anumite librării excelenta carte a domnului Sorin Dumitrescu despre Chivotele lui Petru Rareş, când în relaţia de la piaţă dintre cadrele didactice şi părinţii producători de mazăre, cartofi, căpşuni, cireşe, vişine, fasolică şi lămâi au existat creşteri la kilogram de peste 5 % faţă de pe cât se bazau liderii sindicali când au ajuns la un consens


REFLECŢII AMARE

Oligocultura pedagogică naşte eliminări

Oligocultura pedagogica naste eliminari
Trista absenţă a echipei reprezentative a tricolorilor noştri de la actualul Campionat Mondial de Fotbal, deşi ne îndoliază sufletul ca absenţa unui copil drag, ne îngăduie a privi retrospectiv în urmă unde s-a greşit, c-o detaşare compatibilă cu obiectivitatea, deoarece nu mai suntem atât de implicaţi în evenimentele care se petrec aproape zilnic la antipozi, pe elegantele dar canicularele stadioane sud-coreene şi nipone.
De ce, Dumnezeule, nu s-a calificat şi România ?
Întrebare cu atât mai dureroasă cu cât, aşa cum observă comentatorii specialişti, ca şi unii oameni politici frecvenţi ai stadioanelor mai cu plăcere decât ai nesănătoaselor şedinţe de tot felul, unde să crească nivelul de trai, fotbalul practicat de anumite echipe care au efectuat deplasarea este net inferior celui românesc, chiar şi celui din campionatul intern.
Răspuns : România nu s-a calificat deoarece s-a calificat Slovenia, a cărei echipă a beneficiat de asistenţa unui antrenor cu vechime, ca un profesor cu toate gradele didactice.
Dar este vinovat că sfârşitul a fost acest deznodământ doar domnul Gică Hagi şi, eventual, poetul social-democrat Adrian Păunescu, rămas în memoria cititorilor ca unul dintre cei mai frecvenţi susţinători ai acestei candidaturi ?
Noi credem că nu !
Vinovăţia este colectivă şi ţine de insuficienta cultură pedagogică a societăţii româneşti ! S-a răzbunat pe noi dispreţuirea legilor obiective ale pedagogiei, care cer ca învăţătorul, oricâtă carte ştie, să aibă şi experienţă didactică, ceea ce cel mai mare fotbalist al poporului nostru din toate timpurile nu a avut timp să acumuleze, trecând direct de pe terenul de joc la catedră, pe banca antrenorului, optându-se managerial pentru o soluţie pripită, care ar fi bine să nu se mai repete în societatea noastră.

NR. 4 / 9 iunie 2002, Camelian Propinaţiu


MEDITAŢII

De la sfârşitul primei treimi la începutul celei de-a treia

De la sfarsitul primei treimi la începutul celei de-a treia
În regimul trecut, pe o scară descrescătoare a salarizării de la 1 la 100, cadrele noastre didactice se plasau probabil pe locul 32, ceea ce este un nobil semn de mare preţuire, deoarece clasa politică totalitară dejist-ceauşistă punea mare preţ pe cultura lor, pe conştiinciozitatea lor, pe măiestria lor pedagogică, pe capacitatea lor intelectuală de a înţelege principalele lozinci ale ideologiei partidului în scopul de a-i îndoctrina pe copii şi de a exercita o influenţă pozitivă asupra colectivelor de părinţi atât de la om la om cât şi prin serbările şi expoziţiile şcolare, precum şi prin pavoazările localităţilor.
În regimul actual, pe aceeaşi scară descrescătoare a salarizării de la 1 la 100, cadrele noastre didactice au coborât simţitor, de la locul 32 la locul 69, adică de la sfârşitul primei treimi la începutul celei de-a treia.
Această drastică deteriorare a nivelului lor de trai îşi are explicaţia ei crudă şi inevitabilă, pe care cadrele trebuie să o suporte cu înţelepciune, cu resemnare creştinească, cu fierbinte patriotism şi cu spirit de sacrificiu până când ţara îşi va cuceri un loc demn printre suratele ei europene printr-o tranziţie : totalitarismul bolşevic era o rânduială artificială şi copilul, ca şi părintele, trebuia să fie îndoctrinat, tâmpit, de acest activist amator cu catalog, a cărui autoritate era firesc să fie întărită printr-un salariu cât de cât decent.
Democraţia este însă o rânduială de o natură diferită de a totalitarismului : ea este naturală şi de aceea vine de la sine prin dreptul natural, toate vietăţile o practică instinctiv cum rezultă etologic şi din ştiinţele naturii, aşa că nu mai este nevoie de un intermediar parazit între puterea partidelor şi copil sau familie.
De aceea, această reaşezare ierarhică a salarizării, de la sfârşitul primei treimi la începutul celei de-a treia, este şi dânsa naturală, imuabilă, şi în consecinţă nici nu se mai discută în ţările cu adevărat democratice, unde cărturarii poziţiei 69 nu mai cârteşte nici unul.


NR. 4 / 9 iunie 2002, Dudu Strachinaru

Top Camelian Propinatiu Dudu Strachinaru Linkuri Scoala Europeana ARHIVA
Click for Bucharest, Romania ForecastBucuresti

[ Fondat 10 Mai 1600 ]