NR. 6 / 23 iunie 2002

P r i o r i t a t e a
naţională

Organ al Partidului Cadrelor Didactice , emanaţie a Mişcării Slujitorilor Şcolii Româneş:ti (M.S.S.R.)
FONDATOR : Camelian Propinaţiu

"Teodosie, educaţia e o prioritate naţională !..."
(Neagoe Basarab)


Ş T I R I :

SARCINILE
care le revin slujitorilor şcolii (bibliotecari, librari, inspectori, directori, secretare, editori, metodişti, cadre didactice, părinţi, sponsori, contabili, formatori naţionali, cercetători, universitari, preoţi, gardieni naţionali, filozofi, primari, laboranţi, femei de serviciu, oameni de artă şi cultură, jandarmi, evaluatori naţionali, pensionari, miniştri, publicişti, psihologi, instalatori, pediatri, paznici, logopezi...) în etapa actuală până la numărul viitor :


1) să se preocupe de buna organizare a bogăţiei de timp liber de care vor dispune elevii spre a fi expuşi influenţei educative exercitate de tembelizor, universul stradal, cartier, câinii comunitari
2) să se retragă măcar o dată la zece săptămâni din vârtejul necazurilor zilnice, ca nişte schivnici, spre a medita dacă nu cumva ceea ce s-a întâmplat cu fotbalul nostru, care nici nu s-a calificat, spre deosebire de olimpicii şcolilor româneşti, nu ar putea să influenţeze negativ însuşi Sistemul de Învăţământ prin unele exemple de incidente în funcţionare, cum ar fi meciuri regizate sau arbitraje deficitare, pierzându-se astfel unele simpatii, ale microbiştilor mai puţini fani

Dudu Strachinaru
Camelian Propinatiu
Linkuri Scoala Europeana
ARHIVA
Ziarul Poporului
Liceanul Neascultator
România Culturală /ITC
Project Gutenberg /E-Books
Artă online /Olga's Gallery
Classical Musical Archives
Muzeele Lumii /online

Please send email to propinatiu@home.ro
if you have any slogans for this review.

Evenimente Culturale :

Datorită caniculei din Bărăgan, se va defecta aerul condiţionat de la Institutul Francez din Bulevardul Dacia, cerându-se scuze cui mai citeşte.


SUSPICIUNI CONSTRUCTIVE

Mentalitatea dirijistă populist generează politici antipopulare

Mentalitatea dirijista populist genereaza politici antipopulare
S-a repetat de mai multe ori de la acest microfon că politicile populiste, deşi vizează a apropria exclusivist simpatia populaţiei, au adeseori consecinţe cu caracter antipopular din motive ţinând de mentalitatea dirijistă, etatistă, fără de moarte mai ales dacă ai apucat tot în familie din nomenclatură epoca statului nu mare majoritar ca în prezent, ci chiar totalitar deplin.
După cum beneficiarii poate că unii îşi mai aminteşte respectând normele academice, primul ministru al educaţiei al puterii de tranziţie 1996-2000 de la regimul Ion Iliescu la regimul Ion Iliescu, în loc să-şi însuşească reforma implementând-o, ca succesorul domn Marga, slobozind alternativele şi opţionalele, dimpotrivă, a făcut rost de la pibuitori de nişte fonduri uriaşe din care s-au dat la copiii sărmani, în Ajun de un Crăciun creştin şi democrat, AJUTOARE constând din îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi chiar produse de-ale gurii, dintre care doar ultimele s-au potrivit perfect cu dimensiunile, gusturile şi preferinţele targhetului vizat de măsura populistă.
Principala obiecţie a părinţilor fiind că mai bine li se dădeau lor banii aceia, deoarece i-ar fi administrat potrivit cu adevăratele urgenţe ale fiecărei familii.
Şi, în plus, ei ar fi alergat şi ar fi găsit marfă îndeplinind aceleaşi utilităţi la numai jumătate din preţ !
De această suspiciune a acelor părinţi a beneficiat electoral actuala putere şi e ciudat de antipopular că vrea să pună cadrele didactice să dea lapte în loc să mărească alocaţiile şcolare şi fiecare familie să bea ce vrea când şi cât are poftă.

NR. 6 / 23 iunie 2002, Camelian Propinaţiu


ULTIMUL AN CULTURAL

Epoca Ion Iliescu trăieşte din spiritualitatea Epocii de Aur

Epoca Ion Iliescu traieste din spiritualitatea Epocii de Aur
Parcă presimţind riscurile la care se expune o ţară care vrea să se integreze în ceva fără de care rămâne dezintegrată, consumatorul român de cultură şi de viaţă spirituală furnizate relativ ieftin de televiziuni pare să fi ajuns la un fel de indigestie receptivă atât corelativ la serialele sufleteşti ale fraţilor noştri de pib şi de gintă latino-americană cât şi la superproducţiile oscarhollywoodiene ce îmbină ca la un Auschwitz comercial simplificat flăcările portocalii cu intensitatea dementă a violenţei.
Într-o astfel de situaţie, deobicei fiinţa umană sictirită face un pas înapoi.
Şi l-ar face ea, sărăcuţa, dacă acest dinapoi ar mai exista !
Dinapoiul unde să te retragi fiind ca-n Epoca de Aur când fără TV, de scârbă sau de necurent, citeai, că era cartea ieftină.
Iată, aşadar, cum se explică neobişnuita noutate adusă de ultimul an cultural, că a fost redescoperit de către televiziuni şi revizionat cu renostalgie de către noi filmul Epocii de Aur, fie el şi cenzurat puţin în sensul că se evită producţiile foarte ideologizate, care de fapt ar răscoli şi cele mai autentice amintiri. Însă cea mai mare emoţie ne-a creat-o locţiitorul domnului ministru Răzvan Theodorescu, domnul Mareşal Ion Antonescu de la Ministerul Culturii, prin spectacolul de Sfintele Paşti de la Sala Radio, care acţionând cum i s-a şi mulţumit, ca trimisul Mântuitorului pe pământul românesc, şi-a adus aportul organizatoric ca să putem aduce prinos de recunoştinţă celor mai populari creatori şi solişti de muzică uşoară din Epoca de Aur, şlagărele acelei tinereţi pe veci pierdute zguduindu-ne suplimentar şi ca o remuşcare că noi n-am ştiut să le apreciem atunci la adevărata lor valoare, neanticipând un viitor mai puţin reuşit pentru oamenii muncii fizice şi intelectuale cinstite.

NR. 6 / 23 iunie 2002, Dudu Strachinaru

Top Camelian Propinatiu Dudu Strachinaru Linkuri Scoala Europeana ARHIVA
Click for Bucharest, Romania ForecastBucuresti

[ Fondat 10 Mai 1600 ]