NR. 7 / 30 iunie 2002

P r i o r i t a t e a
naţională

Organ al Partidului Cadrelor Didactice , emanaţie a Mişcării Slujitorilor Şcolii Româneş:ti (M.S.S.R.)
FONDATOR : Camelian Propinaţiu

"Teodosie, educaţia e o prioritate naţională !..."
(Neagoe Basarab)


Ş T I R I :

SARCINILE
care le revin slujitorilor şcolii (bibliotecari, librari, inspectori, directori, secretare, editori, metodişti, cadre didactice, părinţi, sponsori, contabili, formatori naţionali, cercetători, universitari, preoţi, gardieni naţionali, filozofi, primari, laboranţi, femei de serviciu, oameni de artă şi cultură, jandarmi, evaluatori naţionali, pensionari, miniştri, publicişti, psihologi, instalatori, pediatri, paznici, logopezi...) în etapa actuală până la numărul viitor :


1) să mediteze vara la cum s-ar putea folosi iarna, în scopul eficientizării procesului instructiv-educativ, resursele încredinţate şcolii, cercetării şi culturii naţional-universale de către principalii pibuitori
2) temperamentele negaţioniste să răspundă pozitiv la imperativul patriotismelor constructive care le cer să se vindece cât mai e timp de năravul de a considera că mai există probleme imense, insolvabile, insolubile în apă chioară, ca salarizarea deculturalizantă sau anemia industriei materialelor didactice, deoarece viaţa demonstrează că se pot obţine în orice condiţii rezultate de largă recunoaştere internaţională

Dudu Strachinaru
Camelian Propinatiu
Linkuri Scoala Europeana
ARHIVA
Ziarul Poporului
Liceanul Neascultator
România Culturală /ITC
Project Gutenberg /E-Books
Artă online /Olga's Gallery
Classical Musical Archives
Muzeele Lumii /online

Please send email to propinatiu@home.ro
if you have any slogans for this review.

Evenimente Culturale : Am auzit de o carte a domnului Marius Oprea, două volume Polirom despre BANALITATEA RĂULUI, bazată pe documente, ceea ce conduce la mirarea că există mai multe răuri în această Istorie decât vor unii teoreticieni.


FUZIUNI CONSTRUCTIVE

Partidul Cadrelor Didactice ia amploare

Partidul Cadrelor Didactice ia amploare
Aşa cum, crezutul fără viitor în 1990, Partidul Social-Democrat al domnului Sergiu Cunescu a depăşit în mod exemplar toţi factorii de risc privind sfârşitul istoriei sale, reuşind să înghită pe parcursul a mai puţin de zece ani mai multe partide mai mari, pentru a reuşi în cele din urmă paradoxul român să se descurce, ca un şerpişor c-un ou de struţ, cu ingurgitarea nucleului tare al însuşi FSN-ului, anume cu marele rezervor de tehnocraţi grupat în jurul domnului Iliescu, tot astfel, nu mult altfel ar putea şi Partidul Cadrelor Didactice să-şi depăşească tragica sa condiţie de entitate umoristică şi să capete un conţinut de elită, de politicieni de profesie, prin acapararea oamenilor altora.
Acest partid al nostru ar putea căpăta o misie istorică pe actualul eşichier politic, anume coagularea printr-o tactică de basculă a unei opoziţii integral credibile, care să câştige alegerile din anul olimpic 2004.
Desigur, numai procedându-se cu mult tact pedagogic, evitându-se orice inversiune a valorilor, deci orice fel de ciocniri dintre oamenii civilizaţi recent.
Ceea ce ar însemna, de fapt, nici mai mult nici mai puţin decât o condescendentă asimilare sub noile noastre flamuri ocrotitoare atât a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat cât şi a Partidului Naţional Liberal, vindecându-le de frământările interne cele inerente oricărui organism politic nesănătos didactic, practic incapabil mai deloc să înveţe cât de cât de-o notă de trecere din greşelile trecutului.
Şi nici măcar din greşelile prezentului.

NR. 7 / 30 iunie 2002, Camelian Propinaţiu


ECONOMIA SPIRITULUI

Politici investiţionale în cultură şi în cercetare

Politici investitionale în cultura si în cercetare
Există probleme insolvabile şi una din ele e că nu poţi interzice printr-o ordonanţă de urgenţă etalarea opulenţei, când şi aşa e de presupus că mai sunt unii capitalişti de care dispunem şi ei se feresc din motive fiscale să arate amărâţilor exact-exact ce-şi pot permite.
De aceea, insolvabilă este şi nostalgia de a tăia nodul gordian al culturii sau al cercetării, masacrându-le complet din lipsă de fonduri. Simplificare infezabilă deoarece s-ar obiecta instantaneu că nu se poate ca unii să aibă un standard de viaţă de avangardă uie, iar alţii să nu aibă nici cultură sau cercetare !
Dar şi când ai ceva fonduri tensiunea din societate nu se ostoieşte, pentru că se ridică necontenit pretenţii privind priorităţile şi se face mult caz de calitatea de clientelă politică a unor beneficiari !
De aceea, în unele ţări avansate am observat că politicile investiţionale în cultură şi în cercetare încep cu nişte facilităţi de care să beneficieze toţi, cum ar fi biblioteci gigantice, capabile a raporta pe unde e avangarda umanităţii, canale TV şi programe Radio nu de “actualitate” culturală perisabilă şi focalizată pe vipuri efemere, ci de-a dreptul superior didactice, plus centre naţionale ale cărţii protejate în contra dispariţiei, aducerea de mari expoziţii şi festivaluri. Şi câte altele.
Fără un instrument de lucru precum o adevărată Bibliotecă Naţională punându-se, din nefericire, întrebarea dacă ai cercetători, oameni de cultură, ba chiar educatori !

NR. 7 / 30 iunie 2002, Dudu Strachinaru

Top Camelian Propinatiu Dudu Strachinaru Linkuri Scoala Europeana ARHIVA
Click for Bucharest, Romania ForecastBucuresti

[ Fondat 10 Mai 1600 ]