NR. 9 / 14 iulie 2002

P r i o r i t a t e a
naţională

Organ al Partidului Cadrelor Didactice , emanaţie a Mişcării Slujitorilor Şcolii Româneş:ti (M.S.S.R.)
FONDATOR : Camelian Propinaţiu

"Teodosie, educaţia e o prioritate naţională !..."
(Neagoe Basarab)


Ş T I R I :

SARCINILE
care le revin slujitorilor şcolii (bibliotecari, librari, inspectori, directori, secretare, editori, metodişti, cadre didactice, părinţi, sponsori, contabili, formatori naţionali, cercetători, universitari, preoţi, gardieni naţionali, filozofi, primari, laboranţi, femei de serviciu, oameni de artă şi cultură, jandarmi, evaluatori naţionali, pensionari, miniştri, publicişti, psihologi, instalatori, pediatri, paznici, logopezi...) în etapa actuală până la numărul viitor :


1) Să se gândească din vreme la modalităţi noi de combatere a mentalităţilor înapoiate privind diferitele moduri de a practica unele vicii, precum al lecturii, în condiţiile când rolul cadrelor didactice s-a schimbat radical, ele trebuind să pregătească manageri sau salariaţi pentru o societate cu competenţe multimediale.
2) Să verifice statistic ca medicină socială câte din diferite motive persoane din Corpul Didactic nu pot să se spele cu apă caldă regulat pe tot corpul şi să evalueze consecinţele de legislaţie şi amenzi privind desele controale de se văd la tembelizor la alimentaţia publică când vor da lapte şi corn la copii.

Dudu Strachinaru
Camelian Propinatiu
Linkuri Scoala Europeana
ARHIVA
Ziarul Poporului
Liceanul Neascultator
România Culturală /ITC
Project Gutenberg /E-Books
Artă online /Olga's Gallery
Classical Musical Archives
Muzeele Lumii /online

Please send email to propinatiu@home.ro
if you have any slogans for this review.

Eveniment Oglinda TV :
Profesorul Coja, autorul unei noi cărţi despre cât Holocaust ne revine, şi fiul guvernatorului Transnistriei, Alexianu, la domnul Dan Diaconescu, răspunzând la numeroase telefoane.


LUCRUL BINE GÂNDIT, BINE IMPLEMENTAT

Sindicate sau partide?

Sindicate sau partide?

Nepieritor cât umorul Mişcării Slujitorilor Şcolii Româneşti fi-va meritul liderilor noştri sindicali dacă anul 2000 va intra în istoria românească drept anul celei mai mari greve a intelectualilor organizate vreodată ca amploare şi ca îndârjire, doar că n-a curs sânge, şi dacă vom preţălui această mişcare ca nefiind cu nimic mai prejos decât eroicele lupte de clasă ale minerilor, ceferiştilor şi petroliştilor din anii marii crize economice din 1929-1933, care a zguduit România.
Acest viitor de aur al mişcării sindicale a avut însă de suferit în ultimele luni serioase prejudicii de imagine din cauza unor ieşiri TV necontrolate bine gândit şi bine implementat de către unii lideri.
Ei n-au reuşit să convertească tichetele de hrană în tichete de cărţi şi s-au împăcat cu un spor doar de 5 % pe vară tocmai când preţul fructelor le-a făcut exotice şi pe-ale noastre subcarpatice, dar au lăsat, în compensaţie, să reiasă că, din proprie iniţiativă, că era cam aberant distribuit, au uniformizat diminuându-l sporul de izolare al cadrelor didactice, nemulţumind o mare parte din ele.
Tot ei s-au arătat tare angajaţi cum că sunt foarte de acord cu o reducere a numărului locurilor de muncă ale Sistemului în concordanţă cu declinul demografic, ceea ce nu părea să fie treaba lor, cum nu e obligaţia ţărancei evlavioase să decapiteze găini.
În fine, când unele televiziuni sau ziare au pornit recent o campanie furibundă contra fraudării examenelor terminale, neştiind ele cine sunt beneficiarii, tot unii lideri sindicali, neînvăţând nimic din solidaritatea medicinală când se-ntâmplă câte un deces scandalos, s-au grăbit să declare că cadre infractoare ei nu apără !
Iată de ce astfel unii lideri sindicali ar fi mai benefic să se ducă la partide, că cadrele didactice crede acum din suspiciune că ei şi-n 2000 s-au remarcat mai mult deoarece pentru că acea grevă era-n an electoral şi pulveriza definitiv partidul domnilor ţărănişti Marga şi Fronescu.

NR. 9 / 14 iulie 2002, Camelian Propinaţiu


IMPRESII

Etiologia fraudării examenelor terminale

Etiologia fraudarii examenelor terminale
Un bun profesor îşi proiectează lecţiile în aşa fel încât clienţii săi să beneficieze de cât mai multe ocazii de învăţare.
Un bun guvernant luptător împotriva corupţiei, dimpotrivă, se va strădui să limiteze la maximum ocaziile de corupţie, tot aşa cum şi în paradigma tradiţională privind exigenţele prenupţiale mamele îşi păzeau fetele prin evitarea ocaziilor de a greşi.
Or, examenele terminale măresc ocaziile de corupţie pentru că pe ele le dau toţi absolvenţii, pe când înainte se organizau examene serioase doar la anumite secţii ale anumitor licee sau facultăţi.
Un alt factor corupător este apariţia printre clienţii Sistemului a plutocraţiei care cu inteligenţa-i practică specifică a înţeles că te costă mai puţin să acţionezi la examenul însuşi decât să-ţi chinuieşti odrasla cu meditaţii.
Hotărâtoare în umflarea notelor e însă comoditatea de a ierarhiza şcolile şi liceele şi implicit profesorii după rezultatele la examenele terminale, mai ales în perspectiva diminuării numărului de posturi.
Cât despre distribuirea laptelui şi a cornului, afacerea e deocamdată ca o ucenicie în cum să jonglezi cu ofertele furnizorilor şi cu cantităţile efectiv livrate micilor consumatori.

NR. 9 / 14 iulie 2002, Dudu Strachinaru

Top Camelian Propinatiu Dudu Strachinaru Linkuri Scoala Europeana ARHIVA
Click for Bucharest, Romania ForecastBucuresti

[ Fondat 10 Mai 1600 ]